Reservering

Onze tarieven zijn inclusief BTW en brandstofkosten en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient uw betaling 14 dagen na boeking in ons bezit te zijn. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de geboekte rondvaart te annuleren; de annuleringsbepalingen zoals vermeld in het volgende artikel van deze voorwaarden zijn alsdan onverminderd van toepassing. Bij het reserveren accepteert u de algemene voorwaarden van Schuitjevaren.

Annuleringskosten

binnen 24 uur voor afvaartdatum: 90%;
binnen 14 dagen voor afvaartdatum: 75%;
binnen 1 maand voor afvaartdatum: 50%;
langer dan 1 maand voor afvaartdatum: 25%.

Annuleringen dienen vooraf en per email te geschieden. 
De kosten worden berekend aan de hand van de eerst verzonden factuur.

Wijzigen aantal personen

Tot 3 dagen (72u) voor vertrek kunt u het aantal personen die gebruik maakt van drankjes en overige horeca arrangementen kosteloos wijzigen. Wijzigingen binnen 72u voor vertrek geeft geen recht op restitutie. 

Aansprakelijkheid Schuitjevaren

Al onze passagiers zijn door ons verzekerd via een WA-verzekering bij EOC. 

Schuitjevaren is niet aansprakelijk voor schade of verlies van eigendommen van passagiers. De passagier neemt eigendommen op eigen risico mee aan boord.

Schuitjevaren is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van passagier ontstaan bij het betreden van een opstapsteiger of het schip. De passagier betreedt opstapsteiger en schip op eigen risico.

Aansprakelijkheid passagier

De passagier is aansprakelijk voor, door passagier of zijn bagage, veroorzaakte schade aan eigendommen van Schuitjevaren of derden.

Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Kinderen onder de 4 jaar mogen niet vrij rondlopen buiten de salon. Kinderen tot 8 jaar dragen verplicht een zwemvest. Op verzoek kan er voor een zwemvest worden gezorgd.

Toegankelijkheid

De salon in de Bolivar is toegankelijk d.m.v. enkele traptreden. Wij hebben geen rolstoel lift, maar wij doen ons best om iedereen veilig aan boord te helpen. Indien u twijfelt over de toegankelijkheid dan adviseren wij u om even te komen kijken voordat u reserveert.


Veiligheid

Iedereen aan boord dient de aanwijzingen van de schipper op te volgen. Wij behouden ons het recht om de rondvaart (voortijdig) te beƫindigen of af te wijken van de overeengekomen route indien de aanwijzingen van de schipper niet worden opgevolgd of wanneer de weersomstandigheden dat vereisen.

Communicatie

Al onze contractueel verbindende communicatie verloopt per email (info@schuitje-varen.nl), hieronder vallen o.a. reserveringen, aanpassingen in reserveringen, facturen en annuleringen. We beantwoorden vragen per telefoon maar pas nadat dit bevestigd is per email is het bindend. Al onze communicatie loopt online, we hebben geen postadres. 

Overig

Tenzij anders overeengekomen, is het niet toegestaan meegebrachte etenswaren en dranken aan boord te nuttigen.

Het is toegestaan een kleine hond mee te nemen aan boord, mits die geen overlast veroorzaakt.

Buiten mag gerookt worden. Peuken opruimen en niet overboord gooien.

Bij te laat komen van de groep; wachttijd is altijd vaartijd. We kunnen wachttijd aan het einde van de vaartocht niet meer inhalen.

Het dragen van naaldhakken wordt afgeraden; voor veiligheid en beschadigingen